Att skriva med hjäl av AI. Erfarenheter och tips.  Av: Holger Wästlund

Mina första reaktioner: Jag fick denna bok av författaren och är därför mer positivt inställd än jag annars skulle ha varit.  Mycket i en läsning beror på vilka förväntningar man har. Och förväntningarna styrs av de ord som används. Holger Wästlund kallar de program han skriver om för ”AI-skrivprogram”. De är enligt författaren ”utformade för … Fortsätt läsa Att skriva med hjäl av AI. Erfarenheter och tips.  Av: Holger Wästlund