Om Chat GPT

Om chat GPT

Jag har läst diverse reaktioner på det nyligen släppta AI programmet chat GPT. Därför måste jag prova det.

Den bästa beskrivningen jag sett hittills är att programmet är som en sökmotor med ett naturligt språk-gränssnitt. Det svarar på frågor på ett sätt som ser förrädiskt ”mänskligt” ut. 

En artikel som jag läste jämförde programmet med en jpg komprimering av en bild. De erfarenheter jag just fått är mycket värre. Resultatet blir vilseledande falskt, inte bara suddigt. När jag nyligen diskuterade med en AI forskare, Monica Anderson, föreslog hon att vi möjligen skulle vara den sista generationen att bry oss om källkritik. 

Här ett exempel.

Jag frågade efter min bok ”När havet steg” och fick följande svar.  I svaret har jag kommenterat det som är rena faktafel:

”När havet steg” är en bok skriven av Yvonne Waern som publicerades år 2008 (Den kom ut 2018). Boken handlar om hur klimatförändringarna påverkar människors liv och hur vi kan hantera de utmaningar som de för med sig. Yvonne Waern är professor i miljövetenskap och har forskat på klimatförändringarunder många år. (Jag har varit professor i tema kommunikation med inriktning på människa-dator interaktion)

Boken tar upp en rad olika teman som är relevanta för klimatförändringarna. Bland annat diskuteras hur stigande havsnivåer påverkar kustsamhällen, hur klimatförändringarna kan leda till konflikter och migration, och vilken roll teknologin kan spela i att hantera klimatförändringarna. 

(Jag tar upp några sådana frågor i de följande böckerna i serien, men på ett skönlitterärt sätt)

Waern betonar också vikten av att agera nu för att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa oss till de förändringar som redan är oundvikliga. Hon diskuterar olika politiska åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen, som till exempel koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter. (Inte ett ord har jag skrivit om sånt!)

”När havet steg” är skriven på ett lättillgängligt sätt och riktar sig till en bred publik. Boken ger en överblick över de olika utmaningar som klimatförändringarna för med sig, samtidigt som den ger konkreta förslag på åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa utmaningar.”

Jag hade gärna skrivit en sådan bok, men detta är en science fiction roman där jag tar upp frågor om artificiell intelligens. Visserligen har sammanhanget med havsnivåns stigning att göra, det ligger ju i titeln, men resutatet blev något helt annat!

Vad jag nu undrar är hur AI boten kan hitta på ett sådant innehåll i min bok! Det känns som om den tog material från andra källor än boken!

Så är det också! AI boten har tränats på en mängd datta (från webben), och det är bland de data som programmet hittar den mest troliga ”vägen”. Det är fråga om maskininlärning, och den inlärningen kan vi människor inte genomskåda.

Jag vill härmed varna för att använda det här programmet för att söka information! Det finns andra numera också, och kommer säkert komma allt fler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.