Vad är då viktigt för en ”bra” haiku?

För att svara på den frågan kan vi se vad som publiceras i olika haikutidskrifter. Jag har hittat dessa anvisningar som kommer från det Brittiska Haikusällskapet (British Haiku Society):

En haiku bör:

– vara kort nog för att kunna läsas högt i ett enda andetag

-hända just nu (undvik referenser till förfluten eller kommande tid)

– skrivas i presens

– ska innehålla två ”bilder” som skiljs åt med ett brott (kireji) och leda till en ”aha” upplevelse hos läsaren- uppskatta små, alldagliga saker

– skrivas i vardagliga ord

– använda konkreta bilder (undvik abstrakta ord som ”rättvisa, ”fattigdom” och ”diskriminering”)

– skrivas från en neutral observatör

– undvika liknelser och metaforer

– undvika för många adjektiv eller adverb

– innehålla en årstidsreferens (kigo) när tillämpligt 

– inga titlar är nödvändiga

Låt mig gå genom några av dessa anvisningar och några till, som jag fått lära mig i mitt möte med haiku-kunniga. 

PS haikupoeter kallas på engelska för ”haijin”.

Att räkna stavelser

När jag började skriva haiku trodde jag att det handlade om att få ner tre rader med respektive 5-7-5 stavelse och skrev så här: (kursiverat betyder: ej föredömlig!)

frostens glitterfilt 

läggs över strån och kvistar 

vintern väntar vit

Det finns en hel del ”fel” i den versen, sedd med haiku-ögon. Just nu vill jag visa vad som kan hända om man håller sig till stavelseräkning: ”strån och kvistar” – där har jag har lagt till extra ord, (strån), dessutom ett ” och” för att få ihop till sju stavelser.

Hur kan det bli så tokigt att man tror att haikuns ”själ” ligger i stavelseräkning ? Jo, det beror främst på att haiku ursprungligen skrevs på japanska. Det var när poeter började skriva på engelska som problemen uppstod. Japanska är ett språk som på många sätt skiljer sig från engelska. Deras ord delas upp i olika ljudenheter, ”mora”, eller ”kana”, som är något helt annat än engelska stavelser (eller svenska). Vokaler kan till exempel vara olika långa och en lång vokal kan räknas som två ljudenheter där vi bara ser en. Engelskan får in många fler bokstäver i en stavelse än vad japanskan har i en ljudenhet. Samma är det med svenskan.

I det Svenska Haikusällskapet räknas inte stavelser annat än för att se till att versen är kort nog (under 17 stavelser).

En liten historik

Namnet haiku är skapat av den japanske poeten Shiki (Masaoka Shiki , 1867–1902). 

Beteckningen utgår från orden hokku (ku) och hai. Hokku var den inledande versen i en samarbetsdikt, så kallad renga, som vissa poeter ägnade sig åt i slutet på 1800-talet. Shiki kom att kalla den för ”ku”.

”Hai” kan stå för en mängd olika begrepp, men i poesisammanhang står det ofta för ”lätt”. 

Haiku är alltså ungefär lika med: ledig vers.

ex:

aprilvår 

sommaren kommer

i kruka

men … så enkelt kan det väl inte vara?

Vad är haiku?

Haiku är en sorts kortpoesi, som har sitt ursprung i Japan. Det är den kortaste beskrivning som finns av naturens enkla under. Haiku syftar till att i ett kort format beskriva observationer. Genom haiku får man lära sig begränsningens konst. Haiku är konsten att veta när man ska sluta.Den kan jag inte ännu, så jag fortsätter.

Här är ett av mina senaste försök:

sommarkväll — 

kor och fisk 

möts vid sjön

Om det är något bra exempel på en haiku kan jag inte säga, men så här skriver en läsare:

”vi har mjölkkor och jag är säker på att det här har hänt, men jag har aldrig riktigt

tänkt på det tidigare. Enkelt, men ändå, vilken bild! 🐄 🐟 👏 ❤ ”

Ko-och fisk-haikun sammanfattar mycket av vad en haiku kan innehålla:

1) en tidsbeskrivning -sommarkväll –

2) en enkel observation som ändå öppnar för något nytt.

Min observation är: Jag ser varje sommarkväll hur korna går i en lång rad ner till sjön för att dricka. Det nya är: jag har inte tänkt på att det bor fiskar i sjön.

Ytterligare ett exempel på enkelhet:

månen är tyst 

lyser upp natten

En haiku vill förmedla en upplevelse till läsaren eller åhöraren. Denna upplevelse ligger dock bortom adjektiv och adverb; den kan bara upplevas direkt. Det enda som står poeten till buds är att försöka visa inte förklara! (min översättning av: ”show, don’t tell”).

Det här kräver förstås lite mer av läsaren än vi är vana med. Kanske vi i den där haikun måste fråga oss: Varför väljer poeten att säga att månen är tyst? Ingen himlakropp har väl något ljud för sig? Och vad är det för märkvärdigt med att den lyser upp natten? Och så kan man tänka vidare.

Inledning till ”Upptäcktens andetag”

Reflektioner över haiku

 I sincerely feel 

that our world would be 

healthier and happier

 if everyone practiced haiku!

Scott Mason

Om alla människor skrev haiku, skulle världen bli friskare och lyckligare, säger Scott Mason. Jag håller med.

Den 12 maj 2021 föddes mitt haikuintresse. Sedan dess har ingenting varit sig likt. 

Det vill jag fira. Det här är en glädjeskrift över mina nya upptäckter. Men också en hyllning till nya vänner jag fått.